Cumhurbaşkanımız Erdoğan, İstanbul Mushafı’nın Tanıtım Programına Katıldı

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Çamlıca Camii Konferans Salonunda düzenlenen İstanbul Mushafı Takdim ve Tanıtım Programına katıldı.

28.04.2022

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Çamlıca Camii Konferans Salonu'nda düzenlenen İstanbul Mushafı Takdim ve Tanıtım Programı'na katıldı.

Abdülvehhab Evvab Efendi Camii İmam Hatibi Hafız Abdüllatif Efe'nin Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, kalem adlı video katılımcılara izlettirildi.

Programdaki konuşmasına katılımcıların Ramazan-ı Şerifini ve bin aydan daha hayırlı olduğu müjdelenen Kadir Gecesi'ni tebrik ederek başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rabbimden bizleri bu mübarek günlerin hürmetine, rahmetine, mağfiretine, affına, ikramına, bereketine nail eylemesini diliyorum dedi.

İstanbul Mushafı eserinin, İslam Medeniyeti'nde bu alanda ekol hâline gelmiş, 10 farklı dönemin yeniden yorumlanmasıyla hazırlandığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk-İslam sanatının en güzide eserlerinden biri olarak tarihteki yerini alacağına inandığı İstanbul Mushafı'nı hazırlayan hattat Hüseyin Kutlu'yu tebrik etti.

İstanbul'un, ecdadın âlimlere ve sanatkârlara gösterdiği ilgi, sağladığı itibar, verdiği destek sayesinde asırlar boyunca Doğu'dan ve Batı'dan gelen pek çok ilim ve sanat erbabına ev sahipliği yaptığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, özellikle hat sanatının İslam dünyasındaki tüm güzide isimlerinin, İstanbul'a göç ederek faaliyetlerini burada sürdürdüğünü aktardı.

“GELENEĞİ OLAN SANATLARIMIZI YOZLAŞMAYA KARŞI KORUMAK MECBURİYETİNDEYİZ”

Fatih Sultan Mehmet Han'dan günümüze, İslam ve Türk coğrafyalarının kültür, sanat, edebiyat merkezi olan İstanbul'un bu alanlarda dünyaya da yön verdiğini anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: Şam'da, Bağdat'ta, Tebriz'de, İsfahan'da ve diğer pek çok yerde tomurcuklanan İslam sanatları İstanbul'da yeni bir terkibe bürünerek en güzel hâllerini almışlardır. Şeyh Hamdullah, Hafız Osman, Karahisari, Kazasker Mustafa İzzet Efendi, Mustafa Rakım Efendi gibi sanatkârlar büyük emek ve vakit harcayarak Mushaf-ı Şerif geleneğini ortak değerler etrafında İstanbul'da yeni bir biçime kavuşturmuşlardır. Nitekim 'Kur'an-ı Kerim Hicaz'da nazil oldu, Mısır'da okundu, İstanbul'da yazıldı' sözü, işte bu geleneğin ulaştığı seviyeyi ifade eder. Hamdolsun asırlar boyunca bu çizgi kırılmadan, kesintiye uğramadan, bozulmadan günümüze kadar gelmiştir.

Hayatımızın her alanını ama özellikle de geleneği olan sanatlarımızı yozlaşmaya karşı korumak mecburiyetindeyiz. Hele hele konu Kur'an-ı Kerim ise burada asla riya, kibir, harcıâlemlik söz konusu olamaz. İstanbul'un hat sanatının merkezi olmayı sürdürmesi, medeniyetimizin bu alandaki gücünü, tarihimizin devamlılığını, geleceğimizin aydınlığını göstermektedir. Maziden atiye kurduğumuz köprünün en güçlü ayaklarından biri olan yazı sanatımızın bugünkü temsilcilerini saygıyla selamlıyorum.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Kur'an-ı Kerim'in ilk emrinin oku ayeti, onu takip eden ikinci hatırlatmasının yaz telkini olduğunu belirterek, Rabbimizin biz kullarına okumayı ve kalemle yazmayı öğretmesinin elbette bir sebebi vardır. Her iki emir insana, bilmediğini öğretendir. Hükmüyle bütünleşerek bizlere varlığın, ilmin ve hikmetin kayağını işaret eder. Bizim medeniyetimizde ve kültürümüzde içeriğinden bağımsız olarak bizatihi yazının kendisi öylesine kıymetlidir ki büyüklerimizin üzerinde yazı bulunan herhangi bir kâğıdın bile ayaklar altında kalmasına rıza göstermediklerini hatırlıyoruz dedi.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, medeniyet ve kültürlerinde içeriğinden bağımsız olarak bizatihi yazının kendisinin öylesine kıymetli olduğunu, büyüklerin üzerinde yazı bulunan herhangi bir kâğıdın bile ayaklar altında kalmasına rıza göstermediklerini hatırladıklarını dile getirdi.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, aynı hususla ilgili büyük âlim ve müfessir Elmalılı Hamdi Yazır'ın kardeşinin naklettiği hatırasını Merhum Yazır, 13 yaşında ilim tahsili için geldiği İstanbul'da küçük Ayasofya Medresesi'nde, Hacı Kamil Efendi isimli mübarek bir zata da hizmet ederek hayır duasını almaya çalışırmış. Bu zatın oda kapısının eşiği biraz yüksekçeymiş. Merhum Yazır, Kamil Efendi'nin oraya rahatça girip çıkmasını sağlamak için üzerinde Rumence yazılar bulunan bir gaz yağı sandığının kapağını eşiğin önüne yerleştirmiş. Ertesi sabah bunu gören Kamil Efendi, merhum Yazır'a 'Ey oğul, ayağımızın altına öyle bir karpuz kabuğu koymuşsun ki hiç günahımız olmasa da bu yeter' demiş. Bu tepkiye şaşıran merhum Yazır, bunun İslam yazısı olmadığını demeye çalışırken, Kamil Efendi devam etmiş 'A molla, Müslümanın da gâvurun da yazısı vardır ama yazının Müslümanı, gâvuru olur mu? Biriyle görülen iş diğeriyle de görülmüyor mu? Hayra yarayan, Hakk'a hadim olan her yazıya saygı lazım. Allah, Kalem Suresi'nin ilk ayetinde yazılara ve yazılanlara boşuna mı kasem buyurdu sanıyorsun? Aman dikkatli ol yavrum” sözleriyle aktararak, Evet, bizim medeniyetimiz, bizim kültürümüz her türüyle yazıyı işte böyle bir yere koymaktadır. Yazıya geçirilen eser Kur'an-ı Kerim olduğunda ise ortaya insanların hem gözünü hem gönlünü okşayan nüshalar çıkmaktadır. İstanbul Mushafı da bu geleneğin zirvesi olmaya talip bir çalışmadır. Rabbim, Hüseyin Kutlu hocamızdan razı olsun diye konuştu.

Tarihin, farklı medeniyetlerin yükselişine ve düşüşüne şahitlik ettiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyanın son birkaç asrına Avrupa ve Amerika merkezli Batı medeniyetinin damga vurduğunu söylemenin yanlış olmayacağını, bu sürecin elbette kölelikten katliamlara, sömürüden istismara kadar uzanan boyutları olduğunu ifade etti.

DÜNYA IRKÇILIĞIN, İSLAM DÜŞMANLIĞININ YÜKSELİŞE GEÇTİĞİ BİR DÖNEME GİRDİ

Batı medeniyetinin dünyayı sanatı, kültürü, sineması, dizisi, müziği, resmi ve sporuyla yani modern tabirle yumuşak güç unsurları denen içerik üretimiyle istila ettiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: Tabii burada teknolojinin bizatihi kendisiyle muhteviyatının ayrımını iyi yapmak gerekiyor. Mesela interneti, sosyal medyayı ve benzeri uygulamaları kullanmak herkesin hakkıdır. Herkese kolaylık sağlar. Şayet bu teknolojik imkânın içeriğini siz üretmiyor, dilini ve mesajlarını siz yönetmiyorsanız, hak ve kolaylık olarak gördüğünüz şey kısa sürede sizi gönüllü şekilde esir alan bir silaha dönüşür. Benzer örnekleri tüm medya mecraları, tüm iletişim araçları için vermek mümkündür. Bu mecraların yeni bir faşizm dalgasının araçları hâline dönüşmeye başlaması, dünyayı ve insanlığı hızla geçmiştekilerden çok daha güçlü bir tehdidin kucağına doğru itmektedir. Geçmişte yaşanan acılardan, felaketlerden, zulümlerden yeterince ibret alınmamış olacak ki dünya yeniden ırkçılığın, İslam düşmanlığının, ötekileştirmenin yükselişe geçtiği bir döneme girdi. Avrupa ülkelerindeki seçimlerde ırkçı partilerin iktidara ortak olma hatta tek başına iktidara gelme seviyesinde desteklere ulaşmaları, üzüntü ve kaygı verici bir tablodur.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Müslümanlar olarak bu kötü gelişmelere karşı en büyük gücümüz, en büyük imkânımız hiç şüphesiz inancımızdır, imanımızdır. Onunla birlikte birliğimiz ve beraberliğimizdir. Bunun yanında medeniyetimizin zengin birikimini ihya etme kabiliyetimizi harekete geçirerek, maruz kaldığımız ön yargıların, ithamların, dayatmaların hatta saldırıların üstesinden gelebileceğimize inanıyorum. Elbette yüzümüze tokat atana, ayağımıza çelme takana, canımıza kastedene, haysiyetimize saldırana eyvallah edecek değiliz. Devletimizi güçlendirerek, ekonomimizi geliştirerek, siyasi ve sosyal birliğimizi tahkim ederek mücadelemizi sürdüreceğiz. Bunu yaparken asıl mesafe kat etmemiz gereken yumuşak güç alanlarını; sanatı, kültürü, edebiyatı, akademiyi, medyayı, sporu ihmal etmeyeceğiz. En az diğer hususlar kadar bu alanlara da ihtimam göstereceğiz ifadelerini kullandı.

ÖZGÜN KÜLTÜR VE SANAT İÇERİKLERİMİZLE DÜNYAYA AÇILDIK

Bu anlayışla ülkenin temel altyapı eksiklerini tamamladıkça, milletin demokrasi ve özgürlük taleplerini karşıladıkça, vakitlerini ve enerjilerini bu alana daha çok vermeye başladıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: Mimarimizi yeni bir yorumla tekrar ihya ettik. Evet, Mimar Sinan Camii'ni inşa ederken bu anlayışla hareket ettik. Büyük Çamlıca Camii'ni inşa ederken bu anlayışla hareket ettik. Ankara'daki yaptıklarımız ve şimdi Barbaros Hayrettin Paşa Camii'ni Levent'te inşa ederken bu anlayışla hareket ettik. Zira ecdadımız, bu eserleri Selimiye'siyle, Süleymaniye'siyle, Sultan Ahmet'iyle, Fatih'iyle vesaire yapmışken biz 'Bu ecdadın nesli, torunları olarak bu istikamette bu adımları atmamız gerekir' dedik ve elhamdülillah bu adımları attık, atmaya da devam edeceğiz. Birileri rahatsız olabilir. Varsın onlar rahatsız olsun. Ama biz onlar rahatsız oluyor diye o izi sürmekten geri duramayız. Hatta televizyon dizilerinden müziğe, sinemadan bilgisayar oyunlarına kadar geniş bir alanda özgün kültür ve sanat içeriklerimizle şimdi dünyaya açıldık. Bilim insanlarımız, sanatçılarımız, edebiyatçılarımız, sivil toplum temsilcilerimiz uluslararası düzeydeki çalışmaları ve başarılarıyla -elhamdülillah- takdir topluyor.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, İstanbul Mushafı'nı da medeniyetin bu alandaki inkişafının yeni bir işareti, sembolü olarak gördüğünü dile getirerek, Osmanlı'dan sonra Cumhuriyet tarihinde ilk olması en büyük mefahirimizdir. İnşallah bunun tabii devamı gelmeli” dedi.

Hüseyin Kutlu'ya emeği, gayreti ve eseri için teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Leyle-i Kadr'in tüm âlemi İslam'ın birliğine, beraberliğine vesile olmasını diliyorum. Rabbimden bizleri Ramazan-ı Şerife kavuşturduğu gibi inşallah pazartesi günü de Ramazan Bayramı'yla müşerref kılmasını niyaz ediyorum diyerek sözlerini tamamladı.

Konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Hüseyin Kutlu'ya vekâleten Mekki Kutlu tarafından günün anısına İstanbul Mushafı çalışması takdim edildi. İstanbul Mushafı'nın ilk yedi cildini sahnede inceleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, mushafın yazımında emeği geçenlerle toplu fotoğraf çektirdi.

Haberler Haberler Haberler Haberler Haberler Haberler Haberler Haberler Haberler Haberler
Sen de AK Parti ailesine dahil ol, Güce güç kat!

Sizinle daha da güçlüyüz!

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ - İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No : 46 , Beyoğlu/İstanbul Tel : (212) 315 86 00 , Fax : (212) 221 95 77 E-Posta : info@akpartiistanbul.com

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ | 2021 - TÜM HAKLARI SAKLIDIR

İÇERİKLER İZİNSİZ KULLANILAMAZ